Hội thảo Giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm sinh học phân tử

Nhiệt tình, hăng hái và sôi nổi. Đó là không khí của cuộc hội thảo Giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm Sinh học phân tử diễn ra ngày 28 tháng 8 năm 2013 tại Thư viện tầng 3, Viện vệ sinh dịch tễ trung ương. Hội thảo Giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm sinh học phân tử, được tổ chức bởi công ty TNHH Phát triển Công nghệ Ứng dụng VNDAT với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài từ các công ty đầu ngành trong lĩnh vực sinh học phân tử trên thế giới.